Get On Track is een stichting die zich het lot aantrekt van mensen die zich in een achterstandsituatie bevinden. Er zijn in Nederland vele tienduizenden gezinnen die in moeilijkheden verkeren, door allerlei verschillende oorzaken. Nog nooit was het aantal inwoners onder de armoedegrens zo hoog als nu. Cijfers uit het rapport van 17 oktober 2014, uitgegeven door Platform31 uit Den Haag, spreken over 2,5 miljoen mensen. Hiervan zijn 604.000 kinderen. Armoede zorgt voor sociale en maatschappelijke uitsluiting en het is zonder hulp bijna niet mogelijk daar zelf uit te komen. Deze situatie heeft naast een negatieve impact op de maatschappij ook een negatieve gevolgen voor het welzijn van de kinderen.

    Hier willen wij wat aan doen!